Bestuur

Het bestuur van onze kinderboerderij komt in de vorm van het dagelijks bestuur periodiek bij elkaar om de dagelijkse gang van zaken rondom de kinderboerderij te bespreken.
Daarnaast vind er eveneens een overleg plaats met de voorzitters/leden van de diverse commissies.

Hieronder volgt een opsomming van de bestuursfuncties en de personen op die posities:

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Stefan van Delft
De taak van de voorzitter bestaat eruit om overzicht te brengen in de verschillende commissies. Tevens houdt hij zich bezig met het organiseren en structureren van de bestuursvergaderingen en zorgt de voorzitter voor een complete agenda.

Secretariaat: Cindy Tielman
De secretaris behandelt alle uitgaande- en binnenkomende post op bestuursniveau. Tevens maakt de secretaris de notulen op bestuursvergaderingen.

Penningmeester: Evelien Faro
De Penningmeester bewaart en administreert de uitgaven en inkomsten. De complete budgettering valt onder zijn verantwoordelijkheid, waaronder ook het verwerken van de machtigingenactie.

Commissies

Naast het dagelijks bestuur zijn er ook nog diverse commissies ingericht die elk hun eigen verantwoordelijkheden hebben.
Deze commissies zijn hieronder met hun commissievoorzitters en activiteiten benoemd.

Klik om onze (operationele) commissies te bekijken

Vrijwilligers

Onze Kinderboerderij wordt geheel gerund door vrijwiligers! Dat betekent dat we nogal wat handjes kunnen gebruiken.

Klik om te bekijken wat onze vrijwilligers zoal doen

Vacatures

Zoals gemeld kunnen we altijd handjes gebruiken, of het nu om verzorgers gaat of voor het invullen van andere taken.

klik hier om onze overige openstaande vacatures te bekijken. Help jij ons deze in te vullen?

Reacties zijn gesloten.