Dieren

Wat voor dieren kun je vinden op onze kinder-/zorgboerderij?

Ons doel is het laten zien van landbouwhuisdieren zoals die vroeger maar ook nu nog gehouden worden. Ook de mogelijkheid om contact met deze dieren te kunnen maken vinden wij erg belangrijk. In onze huidige maatschappij is het vaak moeilijk om aan kinderen uit te leggen waar onze levensmiddelen vandaan komen. Vaak weten ze niet beter dan dat deze producten uit de fabriek en de supermarkt komen. Aan de hand van onze dieren is het makkelijker om ze duidelijk te maken dat landbouwhuisdieren gehouden door de boeren deze producten leveren. Denk aan: melk, vlees, eieren en alle bijproducten daarvan.

De dieren die vroeger en nu gehouden worden in de agrarische sector zult u hier tegenkomen.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u gebruik maken van het contactformulier voor de Commissie Dieren.

Enkele voorbeelden: 

De koe: onze koe is een klein ras, namelijk een Dexter. De koeien bij de boer zijn veel groter en leveren melk en vlees.

Lilly zoals ze in 2017 bij ons kwam

De geiten: We hebben verschillende geitenrassen. De Toggenburger is er daar één van. Het is een van oorsprong Zwitserse melkgeit. De Nederlandse Toggenburger is ontstaan uit kruisingen tussen de Drentse Landgeit en de Zwitserse Toggenburger. De melkgeit werd vroeger wel de “armeluis koe” genoemd omdat ze gehouden werden door arme mensen die geen geld hadden voor een koe, maar wel over vlees en melk wilden beschikken.

De schapen: schapen worden tegenwoordig gehouden voor hun vlees en soms voor hun melk. Vroeger was hun wol ook erg belangrijk, maar tegenwoordig niet meer door het gebruik van synthetische stoffen.
De varkens: onze varkens zijn zogenaamde Göttingers, minivarkens. De boeren fokken veel grotere varkens die meer vlees produceren.

Verder hebben we natuurlijk ook de kleinere dieren die in de agrarische sector gehouden worden zoals bijv. konijnen, diverse soorten pluimvee (bijv. kippen, kalkoenen, eenden e.d.) en duiven.

Behalve de dieren uit de agrarische sector hebben wij ook dieren die meer bij ons thuis gehouden worden zoals cavia’s en volièrevogels.

Wilt u meer weten over onze dieren vraag het dan aan één van onze vrijwilligers of aan de medewerkers van Cello Zorg die de dagelijkse dierverzorging doen.

Reacties zijn gesloten.