Vrijwilligers

Onze Kinderboerderij wordt geheel bestuurd door vrijwilligers! Dat betekent dat we nogal wat handjes kunnen gebruiken. Heeft u interesse om deel uit te maken van ons team neem dan contact met ons op via kinderboerderij@veldje.nl

Als kinderboerderij streven wij erna om iedereen een sociale en veilige omgeving te bieden. Om dit te borgen hanteren wij het volgende aannamebeleid:

Aannamebeleid
In het kort komt het erop neer dat we een goed beeld willen krijgen van de beoogde vrijwilliger die een functie binnen onze stichting/vereniging gaat vervullen.

Bij de werving en aanstelling van nieuwe vrijwilligers doorlopen we daarom de volgende stappen:

  • het kennismakingsgesprek.
  • indien van toepassing controle van diverse referenties.
  • het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag).
  • bekend maken met de bij ons geldende gedragscode/gedragsregels.
  • uitreiken van de geldende gedragscode en gedragsregels en laten ondertekenen.
  • evaluatiegesprek na 3 maanden.

Het is nadrukkelijk de bedoeling door deze maatregelen te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen. We beogen met dit aannamebeleid mensen met verkeerde bedoelingen te ontmoedigen om een functie binnen onze stichting te ambiëren.

Vertrouwenspersoon
Binnen Stichting Kinderboerderij ’t Veldje is een vertrouwenspersoon aangesteld. Als je te maken krijgt met ongewenst gedrag, of je merkt ongewenst gedrag op, en je weet niet goed wat je daarmee moet doen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet.

Jan de Wit, Abraham Kuyperborch 17 te Rosmalen, 06-20015207

Reacties zijn gesloten.